Kokkuvõte Eesti akadeemilise võrgu hetkeseisust ja kasutajaskonnast aastavahetusel 2017/2018

Leht kajastab korrektselt ainult võrguosakonna 2017. aasta töid ja püsiühendatute ning kehtivate teenuslepingute nimekirju 1.1.2018 seisuga. Muu materjali saaksid lisada teised osakonnad. Anne Märdimäe


Püsiühendus | Postkastid ja listid | Veeb ja õppematerjalid | Domeeniteenus | Autentimine | Serveriteenus | Hajusarvutus |
Muudatused teenusteportfellis | Teenuslepingud ja kasutajatugi | Koostööprojektid | Muud olulised sündmused | Töötajad
Joonised teiste aastatega võrdlemiseks

Akadeemilises võrgus haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele teenuste osutamine

Püsiühendus ja magistraalid

  • 1. jaanuaril 2018 oli 328 akadeemilisse võrku püsiühendatud asutust.
  • Välisühenduste maht oli kokku 40 Gbit/s (20 Gbit/s GÉANT Tallinnasse, 10 Gbit/s GÉANT varukanal Tartusse, 10 Gbit/s Tallinn-Helsingi). Toimisid ühendused NORDUneti, Funeti ja Runnetiga.
  • Magistraalvõrk toimis tõrgeteta.
  • Sagenesid DDoS rünnakud haridusasutustele; DDoS oli tööajal reeglina maksimaalselt 1 tunni jooksul EENeti võrgu perimeetrilt tõkestatud.
  • Toimus koostöö Riigi Infosüsteemi Ameti infrastruktuuri osakonna (ASO) ja MTÜga Eesti Avaliku Sektori Andmeside uute haridus-, teadus- ja kultuuriasutuste liitmiseks akadeemilisse võrku. EENet võtab liikluse vastu Tallinnas Sõle 14 ja Tartus Lai 29 võrgusõlmedes.
  • 5.10.2017 aitas EENet koos teiste riikide haridusvõrkude ja Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemiaga teoks saada kontserdil "Piirideta muusika", mis kasutas innovaatilist LoLa tehnoloogiat ja ülekandeks kiiret akadeemilist võrku.
  • Alates 3.10.2017 on Eesti akadeemilise võrgu ühendus GÉANTiga senise 10 Gbit/s asemel 20 Gbit/s.
  • 14.06.2017 tõsteti Tallinn-Kuressaare magistraalkanali kiirus 200 Mbit/s-le.

Teenuslepingud ja kasutajatugi


  • Jätkusid loodushariduslikud otseülekanded, kus EENet ühena paljudest partneritest osaleb oma videoserveriga.