Riigihanke (viitenumber 129510) kohta esitatud küsimused ning hankija selgitused

Küsimus 26.01.2012: Kas HD p.5.1.4.2 ja p.5.1.4.3 nõuded mitte ei kattu või tuleb mõista, et p.5.1.4 nõuab ainult oluliste riigihangete lepingute nimekirja, siis aga miks sõnastus ....... sh. olemasolul.
Vastus 27.01.2012: HD p.5.1.4.2 ja p.5.1.4.3 kattuvad osaliselt.
HD p.5.1.4.2 käsitleb viimase kolme aasta jooksul täidetud olulisemaid lepinguid, mis ei pruugi olla riigihankelepingud või ei pruugi olla mahult võrreldavad käesoleva hankega, kuid annavad ülevaate Pakkuja kutsealasest pädevusest ja kogemustest.
HD p.5.1.4.3 käsitleb käesoleva riigihanke esemele sarnaseid lepinguid rõhuasetusega riigihangete lepingutele ja nende täitmisele.