Serverimajutuse/varunduse/hoolduse kasutajad 1.1.2016

4 asutust kasutab füüsilise serveri majutusteenust, majutatud on 11 serverit:
1 Eesti-Prantsuse leksikograafiaühing (majutatud 1 server)
2 Mittetulundusühing Eesti Instituut (majutatud 2 serverit, lisaks varundus)
3 MTÜ Loovvool (majutatud 1 server)
4 Reboot OÜ (majutatud 7 kutseharidust teenindavat serverit, lisaks serverihooldus ja varundus)
Muud, majutust mittesisaldavat serveriteenust kasutab 1 asutus:
1 Aktsiaselts Räpina Haigla (ruuterihooldus)