Serveriteenuste kasutajad 1.1.2015

Serverimajutus, varundus, hooldus

5 asutust kasutab serverimajutust, majutatud on 13 serverit:
1 Eesti-Prantsuse leksikograafiaühing (majutatud 2 serverit)
2 Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit (majutatud 1 server)
3 Mittetulundusühing Eesti Instituut (majutatud 2 serverit, lisaks varundus)
4 Mittetulundusühing Haaslava Meeskoor (majutatud 1 server)
5 Reboot OÜ (majutatud 7 kutseharidust teenindavat serverit,
   lisaks serverihooldus ja varundus)

Muud, majutust mittesisaldavat serveriteenust kasutab 1 asutus:
1 Aktsiaselts Räpina Haigla (ruuterihooldus)

Virtuaalne privaatserver ehk VIPS

1 Haridus- ja Teadusministeerium (2 VIPSi)
2 Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (2 VIPSi)