TAATiga liitunud asutused ja teenused 1.1.2015

Identiteedipakkujad

 1. Eesti Keele Instituut
 2. Eesti Kunstiakadeemia
 3. Eesti Maaülikool
 4. Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus:
  • Eesti Infotehnoloogia Kolledž
  • Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk EENet
 5. Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
 6. Tallinna Tehnikakõrgkool
 7. Tallinna Tehnikaülikool
 8. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
 9. Tallinna Ülikool
 10. Tartu Ülikool

Teenused

 1. Eesti Keeleressursside Keskus
 2. ETAIS portaal
 3. HITSA Moodle
 4. Keeleleek
 5. Plagiaadituvastus KRATT