UPSide pakkumise kutse 10.11.2009

Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk kutsub Teie firmat pakkuma katkematu toite allikaid ehk UPSe.

Hankijaks on Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk, reg. nr. 70005654.

Hanke objektiks on kaks UPSi, kumbki järgmiste tehniliste näitajatega.

Üldtingimused

  1. UPSid peavad olema võimsusega vähemalt 8 kW / 10000 VA
  2. UPSide sisend: 3 faasi, 380V 50Hz.
  3. UPSide väljund: 220V 50Hz.
  4. UPSid peavad olema paigaldatavad standardsesse 19" laiusesse seadmekappi. Ühe UPSi kõrgus kuni 6U (rack unit) ja sügavus ei tohi ületada 90cm.
  5. Nõutav Ethernet haldusliides, toetatud peavad olema SNMP ja HTTP(S) protokollid.

Pakkumuses tuleb näidata:

  • UPSide tüüp ja spetsifikatsioon (võib olla viide tootja kodulehele);
  • UPSide maksumus koos käibemaksuga Eesti kroonides;
  • pakutavate UPSide tarnetähtaeg;
  • garantiitingimused.

Garantiitingimustes on nõutav tõrketeadetele reageerimine hiljemalt järgmisel tööpäeval ja garantiiaja pikkus vähemalt kolm aastat. Kui seadmel esineb garantiiajal tõrkeid rohkem kui kolm korda, kuulub nimetatud seade tasuta väljavahetamisele sama tootja samaväärse või parema toote vastu.

Hankija võrdleb peamiselt pakutavate UPSide hinda. Sarnase hinna korral saavad määravaks tehnilised parameetrid ja garantiitingimused.

Eduka pakkumuse esitanud pakkujaga sõlmib hankija hankelepingu. Tarnetähtaeg on nõutav mitte üle nelja nädala lepingu sõlmimisest.

Pakkumused ja hankega seotud küsimused palume saata aadressil eenet@eenet.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.11.2009