NVIDIA® Tesla™ S1070 GPU arvutuste süsteemi pakkumise kutse 06.11.2009

Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk kutsub Teie firmat pakkuma NVIDIA® Tesla™ S1070 GPU arvutuste süsteemi (edaspidi S1070).

Hankijaks on Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk, reg. nr. 70005654.

Hanke objektiks on neli kuni kaheksa S1070 arvutussüsteemi komplekti.

S1070 spetsifikatsioon:
http://www.nvidia.com/docs/IO/43395/SP-04154-001_v02.pdf
S1070 tooteinfo:
http://www.nvidia.com/docs/IO/43395/NV_DS_Tesla_S1070_US_Jun08_NV_LR_Final.pdf

Pakkuda võib viidatud spetsifikatsioonis välja toodud konfiguratsioone (vt "S1070 spetsifikatsioon" lk 4):

a) 920-20804-0001-000 (-500 configuration, Turnkey, with standard HICs and external cables included)

b) 920-20804-0006-000 (-400 configuration, Turnkey, with standard HICs and external cables included)

Pakkuja võib esitada mitu konkureerivat pakkumust. Näiteks eraldi pakkumused a) ja b) konfiguratsioonis masinatele. Hankija hangib kõik komplektid ühesuguses konfiguratsioonis (kas ainult a) või ainult b) konfiguratsioonis masinad).

Pakkumuses tuleb näidata:

  • ühe S1070 arvutissüsteemi komplekti spetsifikatsioon ja maksumus koos käibemaksuga Eesti kroonides;
  • pakutavate komplektide tarnetähtaeg;
  • garantiitingimused.
Garantiitingimustes on nõutav tõrketeadetele reageerimine hiljemalt järgmisel tööpäeval ja garantiiaja pikkus vähemalt kolm aastat. Kui seadmel esineb garantiiajal tõrkeid rohkem kui kolm korda, kuulub nimetatud seade tasuta väljavahetamisele sama tootja samaväärse või parema toote vastu.

Hankija võrdleb peamiselt pakutavate komplektide hinda. a) ja b) konfiguratsioonis komplektide pakkumuste võrdlemiseks arvutatakse näitaja
P = H / PC, kus
H - ühe süsteemi hind
PC - peak clock
Parem on väiksema P väärtusega pakkumine. Sarnase näitaja P korral saavad määravaks tehnilised parameetrid, tarnetähtaeg ja garantiitingimused.

Eduka pakkumuse esitanud pakkujaga sõlmib hankija hankelepingu. Tarnetähtaeg on nõutav mitte üle ühe kuu lepingu sõlmimisest.

Pakkumused ja hankega seotud küsimused palume saata aadressil eenet@eenet.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.11.2009.